Saab-krisen — en jordbävning som inte får ett slut


Vissa kriser sträcker sig inte utanför krisföretagets väggar. Andra kriser sprider sig som ringar på vatten; som en jordbävning i ett företags nätverk. Det värsta scenariot, som tyvärr inte är så ovanligt, inträffar när den ena reaktionen triggar den andra och eskalerar till en okontrollerbar magnitud. Saab uppvisar ett sådant exempel.

Spekulationer styr utvecklingen. Relationer bryts. Flera av de största leverantörerna drar in sina krediter och begär kontant betalning. Några börjar också jaga efter nya kunder för att minska sin beroendeställning. Nybilskunder vänder varumärket ryggen, vilket får en del återförsäljare att börja se sig om efter andra märken att företräda. Några av de största bilfirmorna — som Holmgrens Bil och Bilpartner i Skåne — plockar bort Saab och säger upp kontraktet. Istället är målet att ersätta med nya märken. Flera är pessimistiska till att Saabs produktion börjar rulla igen. Förtroendet sjunker till botten. Varje potentiell lösning som målas upp i media bemöts med besvikelse när negativt besked lämnas några dagar senare. Igår kom beskedet att Saab inte begärs i konkurs med argumentet att Saab nu möter en potentiell finansiär. Istället ansöker Saab om rekonstruktion för att köpa sig mer tid. Den här situationen har pågått och förvärrats under två års tid! Löner till fabriksanställda betalas inte ut samtidigt som styrelsearvoden i Saabs Swedish Automobile höjs. För att inte tala om den oro och osäkerhet som finns bland medarbetare på Saab.

Det är en riktig cirkus som inte får ett slut förrän Saab går under. På riktigt. Chefsbloggen uttrycker problematiken på ett väldigt bra sätt:

”Processen runt SAAB har för länge sedan förlorat all värdighet och när man nu för tredje gången har deklarerat att man inte har pengar till lönerna är det dags att sänka ridån. Oavsett om det kan bli en fortsättning i någon annan form och med en annan ägare så har den här ledningen förbrukat allt förtroende hos SAABs chefer och medarbetare. De sista veckorna har varit en uppvisning i uselt ledarskap på mycket hög nivå.”

Chefsbloggen diskuterar bristande kommunikation mellan företagsledning och chefer som ett grundläggande problem. Cheferna informeras inte, och bjuds inte in till dialog, om det som händer. Därmed kan cheferna inte heller göra ett bra jobb gentemot sin personal. Ingen hänger med i matchen.

Ett lika stort problem, tycker jag, är att informationen från Saab inte räcker till för att stötta leverantörer och återförsäljare. I brist på information om framtiden blir reaktionerna allt mer kraftiga och drastiska. Ju mer osäkerhet som skapas, desto större blir jordbävningen.

I min förundran över den här cirkusen ringde jag upp Peter Hallberg, VD för Saabs återförsäljarförening. Tack för samtalet Peter!

Min fråga till Peter rörde sig kring hur Saab:s ledning skulle ha gjort annorlunda. När jag har tagit upp Saab-krisen som exempel på en dåligt hanterad kris, har alltid en eller två personer ställt frågan: ”Men hur skulle de har gjord då? Ledningen vet ju inte själv hur det kommer att sluta.”

Enligt Peter Hallberg behöver Saab tänka på att inkludera återförsäljarna i krisbilden. Som det ser ut idag är ledningen för Saab så upptagen med sina egna puckar att ingen inventerar effekterna av krisen på återförsäljarna. En mental förståelse för externa parter skulle ha gjort en skillnad. En mental förståelse hade inneburit att förbereda konkreta alternativ på lösningar; potentiella scenarion som förmedlas på ett sätt som gör att även återförsäljarna kan planera och fundera kring samma scenarion. På så sätt skulle Saab och återförsäljarna gå hand i hand.

Istället har återförsäljarna varit helt ovetande om vad som händer. De har tvingats rulla tummarna i väntan på besked. Utan att kunna jobba med olika scenarion, utan att kunna tänka på framtiden. Och beskeden har alltid kommit fram i media utan direktkontakt som möjliggör dialog eller ventilering. När Peter har ringt ansvariga på Saab för ytterligare information, har inget utöver det som står i media sagts. Så länge kostar det återförsäljarna stora summor att hålla igång när det inte finns några bilar att sälja.

Peter tror inte att vi har sett den fulla magnituden av jordbävningen än!

3 svar