Stoppa hypen kring sociala medier, fokusera istället på nyttan


Årets diskussioner om kommunikation och marknadsföring har dominerats totalt av sociala medier. Sociala medier är ett fenomen som har översvämmat all annan typ kommunikationsaktivitet. JMW har under året som gått skrivit en hel del intressant om sociala medier, nu senast om Twitter och metoder för att räkna hem ROI. Så sent som i förra veckan skrev SSBD om kvällstidningarnas satsning på sociala medier. Mycket har handlat om de möjligheter som företag uppnår genom sociala medier. Mycket har handlat om “krav” på företag och organisationer att använda sig av sociala funktioner. Många gånger förstår kanske inte företagen varför sociala medier är viktigt, annat än att alla andra finns på Facebook, Twitter, och så vidare. Beteendet påminner mig lite om IT-hypen i slutet på 90-talet. Alla IT-bolag skulle köpa upp konsultföretag, utan att egentligen ha en framtidsplan.

Idag publicerades ett nytt inlägg på Cloudberry som fick mig att inse att vi måste sakta ner lite och ta ett steg tillbaka. Joakim på Cloudberry diskuterar anledningen till varför sociala medier får svagt genomslag i intranät, och lyfter fram företags rädsla för vad sociala funktioner kan resultera i (till exempel ledningens brist på kontroll och styrning). Precis som Joakim verkar vara inne på tror jag att en sådan rädsla ofta har att göra med okunskap från ledningens sida. Visste ledningen mer om exakt nytta vad gäller effektivisering, gemenskapskänsla, tillhörighet och så vidare, skulle det bli lättare att övervinna det motstånd som finns.

Nästa år tycker jag att vi ska bromsa upp hypen kring sociala medier. Att använda sig av sociala medier är inte ett ändamål i sig, utan vi måste ställa oss ett antal viktiga frågor: Hur räknar vi hem ROI? Vilken nytta finns? Och vilka risker stöter vi på?

8 svar