Vad är kommunikation enligt Blogipedia?


Blogipedia samlar tankar och fakta från bloggar. Den kan sägas sammanfatta variationen i våra åsikter. Sökordet ”kommunikation” ger följande bild av vad folk tycker och tänker om begreppet. (Blå färg står för fakta, grön färg står för positivt, gul färg står för neutralt och rosa färg står för negativt.)

Se mitt tidigare inlägg där jag definierar begreppet kommunikation!

widget från Blogipedia


Det är alltså många som på ett eller annat sätt lyfter fram kommunikation som nyckeln till framgång, för företag och familjer. Kommunikation lyfts fram som grunden till hållbara relationer.

Översikten visar också hur kommunikation som område upplevs vara större nu än för 10 eller 20 år sedan. Vi går mot en alltmer effektivare användning av digitala och sociala medier, vilket gör kommunikatörens roll och aktiviteter mer mångskiftande än förut.

9 svar