Föredrag och utbildningar

Talare på Internetdagarna


Hur gör man när drevet går i sociala medier? Hur använder man de sociala mediernas fulla potential på bästa möjliga sätt i en kris? På Internetdagarna den 22 november ger jag mina bästa råd och rekommendationer. Hoppas vi ses där, på Stockholm Waterfront. Ett utdrag ur programmet finns här nere. Gå in på Internetdagarna för att anmäla dig.

När det krisar på nätet är det fara och färde, 14.00-15.00

Företag och organisationer har senaste åren fått lära sig att det krisarbete som man förut hade behöver förändras i och med internet. Allt går blixtsnabbt, vågen av aversion är stor och stark. Jeanette Fors-Andrée är specialist på krishantering och ger en bra grund för att arbeta med nästa kris i organisationen. En panel med personer som arbetat genom stora kriser online kommer ge sina erfarenheter och tips.

Talare

 • Jeanette Fors-Andrée, Krishanterare och medierådgivare

  Jeanette Fors-Andrée, kriskommunikationsexpert och en av landets främsta krishanterare, ger dig sina absolut bästa tips. Deltagarna får med sig en rad olika rekommendationer som underlättar strategiska val i den egna organisationen, med fokus på att så långt det är möjligt minimera faran och använda de sociala mediernas fulla potential i en kris. Du får också möjlighet att köpa Jeanettes senaste bok “När drevet går” till rabatterat pris.

Panel

 • Linda Nordgren, Kommunikatör

  Linda Nordgren är ansvarig för den strategiska planeringen och utvecklingen av Malmö stads kriskommunikationsarbete och går i krishändelser in som funktionsansvarig för kriskommunikationsfunktionen i den centrala krisledningen. Hon har erfarenhet av att leda, driva och planera kommunikationsarbete i hårt pressade situationer.

 • Susanna Gorne, Samordnare sociala medier

  Susanne Gorne har sedan 2013 byggt upp det framgångsrika arbete i sociala medier som Svenska kyrkan bedriver på nationell nivå, en närvaro som kännetecknas av mottagarfokus, snabbhet och en varm tonalitet. Susanne har genomfört ett förändringsarbete där en komplex och traditionsrik organisation flyttat ut till sociala medier för att kunna erbjuda ett digitalt möte och nå målet – att vara kyrka på nätet.

kriskommunikationsexpert

Kommentera

Föreläser på chefsnätverket Close


Jag har glädjen att meddela att jag under hösten föreläser på Close nätverksträffar. Close är ett chefsnätverk och ett professionellt mötesforum som vänder sig till en rad olika chefsroller i syftet att inspirera och stärka personerna i sina yrkesroller. På nätverksträffarna sker ett kunskapsutbyte mellan erfarna chefer och inspirerande föreläsare med aktuella teman bjuds in.

Jag ser fram emot att träffa dig som är medlem. Mer information hittar du på Close eller här nedan:

Jeanette Fors-Andrée: När drevet går – Krishantering i praktiken

23 NOVEMBER 2016

Denna gång får du lyssna till Jeanette Fors-Andrée som är en av landets främsta krishanterare och medierådgivare. Hon har arbetat med förtroendekriser i 12 år och har erfarenhet som PR- och kriskonsult på global PR-byrå och som rådgivare till livsmedelsindustrin som anställd på Svenskt Näringslivs branschorganisation Livsmedelsföretagen.

UR INNEHÅLLET:

 • Krishanteringens grunder och framgångsfaktorer
 • Hur ska transparens och proaktivitet yttra sig i praktiken?
 • Så gör du när drevet går – steg för steg
 • Medielogik och mediedramaturgi – så jobbar journalister
 • Ditt medieframträdande – så hanterar du journalister
 • Förebyggande krisarbete – krisgruppens sammansättning, krisplan och krisrutiner

OM FÖRELÄSAREN:

Som kris- och medierådgivare stöttar Jeanette Fors-Andrée företag och organisationer som riskerar att få sitt förtroende skadat, hamnar i blåsväder eller blir föremål för medial granskning. Jeanette beskrivs som Sveriges högst akademisk skolade krisexpert med sju års forskning kring förtroendekriser och kriskommunikation vid Uppsala universitet. Hon har skrivit tre böcker på området, bland annat ”När drevet går” och ”Praktisk kriskommunikation”. Besök hennes blogg eller twitter-kanal för både inspiration och konkreta råd. Blogg: www.jeanettefors.se Twitter: @jeanettefors

Krisexpert

Kommentera

Transparens i både medgång och motgång


Inför mitt föredrag på Malmömässan förra veckan intervjuades jag i mässtidningen om varför krishantering är viktigt, vad transparens är och hur handlingskraft ska yttra sig i praktiken för att undvika förtroendekriser. Intervjun finns här i sin helhet:

”Transparens i både medgång och motgång”

Jeanette Fors-Andrée är en av landets främsta krishanterare med 11 års erfarenhet av förtroendekriser och kriskommunikation. På Malmömässan kommer hon den 6 april att berätta hur man ska agera när det stormar. Vi har ställt några frågor där hon förklarar varför krishantering är viktigt för dagens företag.

Varför är krishantering viktigt?
– Min roll som anställd kris- och medierådgivare för livsmedelsindustrin skapades som ett resultat av den medieuppmärksamhet som livsmedelsindustrin fick i samband med att det upptäcktes hästkött i färdigrätter. Som Sveriges fjärde största industri är det viktigt för företag att på ett begripligt sätt förklara vad som har hänt och handlingskraftigt åtgärda problemet. Det är också viktigt att hantera media och på ett transparent sätt besvara journalisternas frågor. Konsumenter ställer allt högre krav på ärlig och proaktiv kommunikation.

När en kris väl uppstår, vad är det viktigaste att tänka på?
– Ett generellt råd är att snabbt och förutsättningslöst analysera vad som faktiskt hänt och agera om så behövs. För livsmedelsföretag kan det innebära att med konsumenternas hälsa och välmående i fokus, snabbt återkalla felaktiga produkter från marknaden eller förklara spårbarhet i leverantörskedjan. Analysen bör ske utan skygglappar och utan att hamna i en destruktiv försvarsställning. Förändra den situation som ledde till krisen och se till att samma problem inte uppstår igen.

Hur bör man som chef agera vid en kris?
– Det är viktigt att företagsledare och chefer tar hand om sin personal redan i fredstid, innan krisen kommer. Medarbetare som känner att ledningen brister i sin krishantering, och inte lever efter företagets principer, blir journalistens bästa källa och företagets akilleshäl. Intern kommunikation kan verka så självklart, men är i praktiken en utmaning för många. När drevet väl uppstår är det viktigt att medarbetare är informerade om vad som händer.

Både företagets anställda och omvärlden sätter stort värde i hur man hanterar en kris. Hur viktigt är det för företag att vara transparenta?
– Du kan aldrig köpa ett förtroende – du måste förtjäna det. Och förtjäna ett förtroende gör du bland annat genom transparens i både medgång och motgång. Du kan heller inte bygga eller behålla ett förtroende baserat på vad du vill göra, utan på vad du faktiskt gör. Att visa att du tar problemet på allvar skapar trovärdighet.

Vad kommer du fokusera på under ditt seminarium?

– Livsmedelsföretagen har tagit fram riktlinjer för hur företag bör hantera en situation där löpsedlarna fylls med orden “skandal”, “kris” och “fusk”. Ett enskilt företags agerande påverkar förtroendet för hela branschen. Det är därför viktigt att göra rätt. Jag kommer att ge några konkreta råd för vad man gör när det stormar.

Krisexpert

Kommentera

När drevet går – så hanterar du den mediala krisen


Nu bär det av mot Malmö. Imorgon är jag talare på Food Chain Nordic, en mässa med seminarier och utställare för beslutsfattare från livsmedelsindustrin i hela Norden. Jag pratar på temat kriskommunikation med rubriken “När drevet går – så hanterar du den mediala krisen”. Jag ger flera konkreta exempel och råd kring hur du bäst agerar när löpsedlarna fylls med ord som “skandal”, “kris” eller “avslöjande”.

Bland talarna finns också Maria Wetterstrand, Per Grankvist, The Absolut Company, KRAV, Tele2 och många fler. Det ska handla om alltifrån industri 4.0, IoT och innovation till CSR, hållbarhet och miljö.

Välkomna till Malmömässan. Hoppas vi ses där! Program finns här.

Kriskommunikation

Kommentera

Kriskommunikation – föredrag för koncernchefer


Kriskommunikation för koncernchefer och direktörer. Det är temat på morgondagens föredrag som jag håller för en stor svensk koncern och deras top50 chefer.

Kriskommunikation är en ledarskapsfråga och måste därför ges utrymme i ledningsrummet och prioriteras av koncernchefer. Det som inte prioriteras av funktioner på ledande befattningar, prioriteras heller inte av andra. Mitt föredrag innehåller konkreta råd, tillvägagångssätt och inspiration.

Kriskommunikationsexpert

 

Kommentera

När stormen kommer – om kriskommunikation


“När stormen kommer – om kriskommunikation i livsmedelsindustrin”. Det är titeln på mitt föredrag imorgon på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Umeå. Flera av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer är på plats för att träffa företag i olika branscher och prata kring aktuella frågor. Själv pratar jag om hur vi på Livsmedelsföretagen arbetar med kris- och medierådgivning för ledningsgrupper i livsmedelsindustrin och ger några exempel på hur framgångsrik kriskommunikation har gett resultat i form av ökat förtroende.

Hoppas vi ses!

Kriskommunikation

Kommentera

Nya tidens kriskommunikation


Jag pratar om förtroende och nya tidens kriskommunikation på Futuretelling Day den 12 november 2015 på Rival i Stockholm. Digitalisering och ett snabbt föränderligt medieklimat ställer nya krav på krishantering. Vad är en kris och går den att undvika? Vilka är de vanliga misstagen och hur ser de bästa lösningarna ut? Det är några av de frågor som ska besvaras.

På scenen finns även Per Schlingmann, Elaine Eksvärd, Christina Stielli, Lena Hök, Simon Strand m. fl. Hoppas vi ses! Mer information om dagen och anmälan finns här.

Kriskommunikation

Kommentera

Krishanteringens framgångsfaktorer och fallgropar


Nu ligger mitt samtal om krishanteringens framgångsfaktorer och fallgropar på Webbdagarna Malmö i maj 2015 uppe i sin helhet. Paulina M Söderlund, moderator för Webbdagarna, ställde både generella frågor om krishantering och mer specifika frågeställningar om kriskommunikation i digitala kanaler. Här nere hittar du både hela samtalet och några sammanfattande rader.

Du kan aldrig köpa ett förtroende – du måste förtjäna det. Förtjäna ett förtroende gör du framför allt genom:

 1. Transparens i både medgång och motgång. Transparens betyder inte att du behöver göra allting rätt från början. Transparens betyder istället att du ska vara öppen med de problem du stöter på och i vilken takt du har för avsikt att åtgärda dem. Fatta krismedvetna beslut. De affärer du inte vill berätta om öppet, ska du heller inte genomföra. Att vilja mörka baksidan av en affär bör ge tydliga signaler om att något inte går rätt till.
 2. Snabbt och förutsättningslöst analysera vad som faktiskt hänt och hur det kunde hända. Utan skygglappar och utan att hamna i en destruktiv försvarsställning. Dels för att undvika alla frågetecken som skapas hos aktieägare, kunder och media. Dels för att signalera en öppenhet där inställningen är att reda ut vad som faktiskt stämmer i kritiken eller avslöjandet.
 3. Handlingskraft. Vidta konkreta åtgärder, korrigera eventuella fel och ta på dig den del av ansvaret som företaget med rätta kan lastas för. Har du genomför din analys på rätt sätt så har du också förutsättningarna för att prioritera de mest akuta åtgärderna, agera på rätt sätt och försvara ditt agerande med välmotiverade argument.

Ett råd kopplat specifikt till kriskommunikation sociala medier och digitala kanaler är att besvara kritiken där den uppstår (på Twitter, Facebook osv) och dessutom plocka hem diskussionen till en egen kanal (den egna bloggen eller den egna webbplatsen) där du kan utveckla din syn på vad som har hänt och berätta din story på ditt sätt.

Bland de vanligaste och allvarligaste misstagen är att inte ta avslöjandet, anklagelserna eller kritiken på tillräckligt stort allvar. Hit hör brist på självkritik, att kritisera media och läxa upp journalister. Det är ett farligt och tyvärr vanligt misstag att tro att granskningar går att vifta bort genom att vänta ut stormen. Men du hinner aldrig ikapp en storm. Granskningen fortsätter. Drevet fortsätter så länge svar och besked inte getts. En sund approach är därför att gå in med inställningen att bemöta de mest kritiska frågorna som ställs och måste besvaras. Du kommer inte undan kärnfrågan hur skicklig och sofistikerad krishantering du än gör. De bilder jag visade på Webbdagarna hittar du här.

Inget är så stimulerande som att jobba under hård press

Inför Webbdagarna intervjuades jag i Internetworld under rubriken “Inget är så stimulerande som att jobba under hård press”. Bland annat besvarar jag de här frågorna:

Berätta hur det är rent konkret att arbeta som krishanterare? Är det ett hands on-arbete där du är ute på fältet och släcker bränder, eller handlar det mestadels om rådgivning?

– När det hettar till handlar det konkret om att rycka ut. I kriser av större dignitet krävs det flera dygns intensivt arbete med företaget som drabbas och det arbetet görs bäst på plats. Senaste krisen av den typen som jag involverades i varade tio dygn med analys, strategier och budskap som hela tiden omvärderades i takt med att ny information tillkom och krisen tog en ny vändning. Alla jobbade sena nätter, inklusive ledningen och krisgruppen. Då gäller det att behålla fokus. Men självklart sker också en del rådgivning via telefon, och visst finns det utrymme för förebyggande arbete, framför allt i form av utbildning i kris- och mediehantering för ledningsgrupper.

Hur klarar du att hela tiden jobba med andras kriser?

– Det finns inget så stimulerande som att jobba hårt under press och mobilisera alla krafter här och nu för att hjälpa företag ur kritiska lägen. Jag älskar mitt jobb. Det är något alldeles speciellt att som krishanterare komma in i företag när de är som mest sköra och sårbara. När oron och rädslan hos ledningen är total och du anförtros med kritisk information under fullt förtroende i vetskap om att du ger allt för att minimera skadan. Lite som en advokat som för sin klients talan, med den stora skillnaden att krishanteraren alltid arbetar bakom kulisserna. Jag har sett tårar i ledningsgruppen, vd:ar som tappar kontrollen, kristeam som sitter och jobbar flera nätter i sträck, med lite sömn och stor oro för det som kan komma att ske, mediestrategier som måste kastas om över en natt så fort ny information tillkommer, en förbundsordförande som inte har det fulla förtroendet från sin styrelse och vars framtid plötsligt står på spel. Mitt eget sätt att hantera allt det är bland annat att skriva – därav böckerna och bloggen. Den egentiden är viktig på många sätt.

Krisexpert

 

Krisexpert

 

1 svar Följ diskussionen: "[…] Hur det kommer sig att personer i ledande befattningar, som bör vara rutinerade, hamnar i samma fälla. Mitt svar är […]..."

Om krishantering på Webbdagarna


Jag ser fram emot att delta som talare tillsammans med det här gänget på Webbdagarna i Malmö 19-20 maj. Årets tema är ”Realtid”. Oförutsedda situationer som kräver krishantering, flexibilitet och snabba beslut inträffar inte alltid under arbetstid eller när kundtjänsten är öppen. Själv ska jag analysera några av det senaste årets kriser och lyfta fram vanliga misstag och framgångsfaktorer.

Information om anmälan, program och talare finns här.

Kriskommunikation

Kriskommunikation

Kommentera

Om matlarm och krishantering för livsmedelsbranschen


Jag har under det här året som varit hållit ett gäng föredrag ute hos livsmedelsföretag för att utbilda ledningsgrupper i krishantering, medielogik och hur man på bästa sätt hanterar mediekriser och matlarm. Livsmedelsindustrin är en hårt granskad bransch – det går inte en enda dag utan att det står något i pressen om mat och olika producenter. Det är en bransch som av journalister fått rollen som den stora boven, som gör allting fel. Därför blir mediehantering en viktig del av företagens vardag.

Min ambition när jag klev in i rollen som krishanterare för livsmedelsindustrin var att branschen ska utmärka sig i transparens, proaktivitet och korrekt agerande. Förutom akut krishantering och medierådgivning fyller föredragen en viktig utbildningsfunktion där jag kan dela med mig av erfarenheter och best practice. Det finns en rädsla i branschen för journalister, men det finns samtidigt ett sug efter mer kunskap och hur man bäst hanterar medial granskning och journalistiska vinklar. Häromveckan välkomnades jag så här snyggt av ett av företagen jag besökte – med en löpsedel på väggarna:

Jeanette Fors-Andrée

Kommentera